Fokus på Klimatrådets och länets framtid

Under onsdagen den 4 maj höll Klimatrådet en utvecklingsdag i syfte att tillsammans träffas och diskutera samverkan inom  Klimatrådet och olika sätt att ta sig an visionen om ett Klimatsmart Plusenergilän 2045. Personer som deltog under dagen kom ifrån olika sektorer i samhället, exempelvis myndigheter, näringslivet, organisationer och idéburen sektor.  Efter mingel och en introduktion […]

Fagerhults vinner Klimatrådets klimatpris

Klimatrådets klimatpris tilldelas i år till Haboföretaget Fagerhults belysning. Fyra förväntansfulla finalister var inbjudna till årets Klimatkonferens där Klimatpriset delades ut av Klimatrådets ordförande, landshövding Helena Jonsson. ”Det är med glädje jag delar ut årets Klimatpris till Fagerhults belysning – en riktig förebild för ett gediget klimatengagemang”, säger Helena Jonsson. Klimatrådets motivering Årets klimatpris tilldelas […]

De kan vinna årets klimatpris

I år har Klimatrådet tagit emot tio nomineringar för organisationer, personer och initiativ som bidrar till att göra Jönköpings län till ett Klimatsmart plusenergilän. Bland årets nominerade ser vi en mångfald mellan privata företag, offentlig sektor, medlemsorganisationer och privatpersoners initiativ och engagemang. Klimatrådet delar ut Klimatpriset sedan 2012 i syfte att uppmärksamma organisationer, personer och […]