Klimatpriset

Klimatrådet tar varje år emot nomineringar till Klimatpriset. Vem som helst är fri att nominera organisationer, personer och initaitiv i Jönköpings län som bidrar till klimatprisets kriterier. 

Klimatpristagaren ska på ett förtjänstfullt sätt bidra till Klimatrådets vision Klimatsmart plusenergilän eller på annat sätt bidra till klimatarbetet i länet. Klimatpriset består av en gjuten plakett av återvunnen aluminium tillverkad i Jönköping. Vinnare av Klimatpriset utses av Klimatrådet och delas ut av landshövding tillika Klimatrådets ordförande Brittis Benzler. Vid varje klimatprisutdelning delas även ett antal hedersomnämnanden ut.

Nominera till Klimatpriset 2024

Nomineringen till Klimatpriset är öppen. Nomineringen är öppen till söndag 1 september.

Klimatpriset 2024 delas ut tisdag 17 oktober under Klimatveckan.

Kriterier för Klimatpriset

 • Insatsen ska bidra till Klimatrådets vision om ett Klimatsmart Plusenergilän, helst på en nivå som går att mäta, utvärdera eller kvantifiera på något vis.

 • Insatsen ska vara ett gott exempel i sitt område, det räcker inte enbart med att uppfylla lagkrav.

 • Insatsen ska helst vara reproducerbar och kunna spridas i andra sammanhang så att andra kan dra nytta av erfarenheterna.

 • Priset syftar till att uppmärksamma konkreta insatser som bidrar med ett bevisat resultat, därför är insatser för test/demonstration och projekt som testar metoder svåra att utse som vinnare.

 • Vinnaren ska ha en stark koppling till Jönköpings län.

 • Samarbete eller samverkan med andra organisationer värderas högt.

 • Organisationer i Klimatrådet kan bli nominerade till priset.

Vanliga frågor om Klimatpriset

Varje år delas Klimatpriset ut till en vinnare samt ett antal hedersomnämnanden.

Vinnaren av Klimatpriset får en plakett i återvunnen alluminium tillverkad i Jönköping och ett diplom med motivering. 

Hedersomnämnanden får ett eget diplom med motivering.

Klimatrådet bestämmer vem som vinner Klimatpriset.  Klimatrådet fattar beslut om vem som vinner med hjälp av underlag från Klimatrådets beredningsgrupp.

Länk: Klimatrådets grupper 

Alla personer, organisationer och initiativ som gjort en extra insats inom energi- och klimatområdet kan bli nominerade. Kriterierna tydliggör att vinnaren ska ha en stark koppling till Jönköpings län.

Nomineringen är öppen till söndag 1 september 2024.

Ja, man får nominera sig själv eller sin organisation till Klimatpriset. Klimatrådet gör ingen skillnad på vem som har nominerat. Det är vktigt med en välskriven motivering till varför man förtjänar att vinna Klimatpriset.

Ja, det finns ingen begränsning i hur många som kan bli nominerade till Klimatpriset.

För en smidig hantering av nomineringar så är det viktigt med en välskriven motivering till varför man förtjänar att vinna Klimatpriset.

Tidigare vinnare av Klimatpriset och hedersomnämnanden

Många stolta företag, organisationer och personer har fått Klimatpriset för sina insatser att bidra till att Jönköpings län blir ett Klimatsmart plusenergilän. I menyn nedan hittar du vinnare och hedersomnämnande från de år som Klimatpriset har delats ut.

Vinnare: Sporda Nonwoven

Sporda Nonwoven har med sin sverigeunika investering visat att de med beslutsamhet och mod minskar sitt företag och sin bransch klimat- och miljöpåverkan. Förutom enorma vinster i minskade utsläpp och ökad resurseffektivitet så har deras arbete uppmärksammats lokalt, regionalt och nationellt. Investeringen ger ringar på vattnet och minskar klimatpåverkan i flera led hos kunder och andra branscher. Investeringen är ett viktigt initiativ för att Jönköpings län ska bli ett Klimatsmart plusenergilän senast 2045.

Hedersomnämnanden:

 • Hagshultskossorna
 • Hultsjö IF Atom
 • Värnamo kommun

Vinnare: Axjo Plastic

2022 års klimatpris tilldelas Axjo Plastic som med sitt cirkulära system för insamling och återvinning av kabeltrummor visar att det går att tänka innovativt och skapa nya lösningar som minskar sin egen och sina kunders klimatpåverkan. Genom att ta fram ett ”pantsystem” för kabeltrummor kan de samlas in, återanvändas, repareras och cirkulera flera gånger om, vilket är resurseffektivt och minskar behovet av nytillverkning – helt i linje med länets vision ”Klimatsmart plusenergilän”. Denna lösning kan förhoppningsvis ge ringar på vattnet i hela Sverige.

Hedersomnämnanden

 • Circular Center och Elmia
 • Sandahlsbolagen

Vinnare: Fagerhults belysning

2021 års klimatpris tilldelas Fagerhults belysning som genom sitt gedigna miljö- och hållbarhetsarbete visar hur ett belysningsföretag kan bidra till klimatomställningen och göra Jönköpings län till ett klimatsmart plusenergilän. Fagerhults belysning har med sin unika lansering av en belysningsarmatur av papp visat att innovation och nytänkande går hand i hand med ett framgångsrikt klimatarbete. Att Fagerhults belysning medvetet inte söker patent eller skydd för sin innovation, utan istället aktivt delar med sig till andra, ger ringar på vattnet både i Jönköpings län och resten av Sverige.

 

Hedersomnämnanden

 • CSR Småland
 • HSB Parketten
 • Vaggeryds kommun

Vinnare: Gnosjö Automatsvarvning

Vinnare av Klimatpriset 2020 är Gnosjö automatsvarvning, en inspirationskälla för alla företag som vill bidra till omställningen mot ett hållbart samhälle.

Gnosjö Automatsvarvning visar engagemang och vilja att investera i förnybar energi och att minska på klimatutsläppen samtidigt som de inspirerar andra företag att göra samma resa.

Klimatrådet arbetar med en gemensam vision – att Jönköpings län ska bli ett Klimatsmart plusenergilän ­. Ett län där det ska vara lätt att leva, resa och driva företag på ett klimatsmart, förnybart och hållbart sätt, en slags ”Gnosjöanda” för klimatomställningen i Jönköpings län.

Genom sin gedigna energiomställning representerar Gnosjö automatsvarvning en ny slags Gnosjöanda, där de klimatsmarta valen är de självklara valen.

Hedersomnämnanden

 • Joma och Elajo
 • Elin Hjalmarsson/Russnäs andelsjordbruk
 • Kretslopp & Recycling

Vinnare: Tenhults Naturbruksgymnasium

2019 års klimatpris tilldelas Tenhults Naturbruksgymnasium som genom sitt stora engagemang för miljö- och klimatfrågor samt sitt ansvarstagande för sina elever är ett stort föredöme och en inspirationskälla för hela Jönköpings län.

Tenhults Naturbruksgymnasium visar att det framgångsrikt går att kombinera miljö, klimat, landsbygd och hållbarhet samt skapa engagemang och delaktighet långt utöver det vanliga.

Hedersomnämnanden

 • Emåförbundet
 • Lyndon McLeod
 • Hållbarhetsbalen
 • Värnamo Åkeri

Vinnare: Hela Människan, Diakonalt effektivt livsmedelsansvar

Vinnaren av årets Klimatpris är ett gott exempel på hur lokalt engagemang och smart resurshållning bidrar till att Jönköpings län blir ett plusenergilän. Genom att ta tillvara på livsmedel, som annars skulle gått till svinn, skapas förutsättningar för en lokal hållbar utveckling samtidigt som vi minskar klimatutsläppen. Satsningen på Diakonalt effektivt livsmedelsansvar visar framgångsrikt att det går att kombinera ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Årets klimatpris tilldelas därför Hela Människan.

Hedersomnämnanden

 • DB Schenker
 • Region Jönköpings län
 • TUC Yrkeshögskola
 • Robert Burman, Regionfastigheter

Vinnare: Långhult Biogas och Söderlinds ekologiska grönsaker

Långhult Biogas och Söderlinds ekologiska grönsaker är ett gott exempel på hur lokal drivkraft och smart resurshållning bidrar till att Jönköpings län blir ett plusenergilän. Biogas från gödsel och livsmedelsavfall blir grön el och värme till Söderlinds tomatodling, ett resurssmart och klimateffektivt energisamarbete.

Genom att skapa förutsättningar för lokal cirkulär ekonomi visar Långhult Biogas och Söderlinds ekologiska grönsaker att det går att skapa långsiktiga och hållbara affärslösningar genom samverkan.

Hedersomnämnanden

 • Inero Flood production
 • Jönköpings kommun
 • Tranås energi
 • Johannes von Rosen

Vinnare: Vätterhem

Genom att synliggöra hushållens energi-, och varmvattenförbrukning på ett lättillgängligt, innovativt och motiverande sätt ökar medvetenheten för en klimatsmart vardag. Satsningen har minskat resursanvändningen och fortsätter berika många människor genom samtal om hållbarhet, där vardagen händer.

Hedersomnämnanden

 • Sveaskog
 • Cykelstaden Jönköping
 • Upptech

Vinnare: Mikael Wik, Adelövs gård

2015 års klimatpris tilldelas Mikael Wik på Adelövs gård som genom sitt stora engagemang för miljö- och klimatfrågor samt sitt ansvarstagande för inte bara sig själv utan även sin bygd är ett stort föredöme och en inspirationskälla. Mikael visar att det mesta faktiskt går bara viljan och en smula nytänkande finns. Mikael är en sann visionär och grön landsbygdsentreprenör. Hans engagemang bidrar starkt till visionen Ett plusenergilän 2050.

Hedersomnämnanden

 • Egen kraft
 • Jönköpings länstrafik, Nässjö kommun och Söne buss
 • Finnvedsbostäder

Vinnare: Aktiv Sol i Nöbbele, Bernth Nyberg

Bernth Nyberg driver det lilla familjeföretaget med den stora förändringsviljan. Bernth lever som han lär och har en av Sveriges största privata solcellsanläggningar. Han kör sedan flera år el-bil laddad med egen solel. Med solen är familjen så gott som självförsörjande på förnybar energi.

Hedersomnämnanden

 • Värnamo kommun
 • Brogårds lantbruk i Hylletofta, Sävsjö
 • Erik Sandberg, Habo industriklubb

Vinnare: Friskis & Svettis Jönköping

2013 års klimatpris tilldelas Friskis och Svettis i Jönköping för deras fleråriga systematiska miljöarbete. De medverkar till ökad miljömedvetenhet hos de som besöker deras anläggning för att träna. Friskis & Svettis, Jönköping har satsat på förnybar energi genom installation av solceller. Solcellerna bidrar till minskade koldioxidutsläpp och visionen “Ett plusenergilän 2050”.

Hedersomnämnanden

 • Julia Svensson, Stora segersstads naturbruksgymnasium
 • Jönköpings kommun
 • Länsförsäkringar Jönköping
 • Vetlanda Energi och Teknik AB

Vinnare: Sävsjö Biogas

För att under lång tid har flera engagerade lantbrukare i Sävsjö, tillsammans med kommunen, jobbat för att förverkliga en lokal rötningsanläggning för stallgödsel. Efter flera bakslag under 2000-talet är nu rötningsanläggningen igång sedan årskiftet 2011/2012.

Lantbrukarna är delägare i Sävsjö Biogas tillsammans med Göteborgs Energi. Göteborgs Energis delaktighet i projektet är en förutsättning för att driva anläggningen och man bidrar också med kunskap från andra rötningsanläggningar i västsverige. Sävsjö Biogas är ett gott exempel på samverkan mellan lokalt engagemang och kunskap, och en större aktör, även den med stort intresse för att driva biogasfrågan framåt.

Hedersomnämnande

 • Magnus Arvidsson, GARO AB