Klimatveckan 2024

Klimatveckan äger rum 14 – 20 oktober i hela Jönköpings län och vi välkomnar både digitala och fysiska aktiviteter. Klimatveckan arrangeras av Klimatrådet Jönköpings län för att bidra till länets gemensamma vision Klimatsmart plusenergilän 2045. Klimatveckans program skapas tack vare alla de organisationer och personer som arrangerar aktiviteter.

Just nu pågår planeringen för Klimatveckan och under våren 2024 kommer vi publicera mer information om Klimatveckans tema och hur du som arrangör kan genomföra en egen aktivitet.

Arrangera en aktivitet i Klimatveckan

Här finns frågor/svar om att arrangera aktiviteter i Klimatveckan.

Klimatveckan arrangeras av Klimatrådet med syfte att bidra till att nå länets gemensamma vision Klimatsmart Plusenergilän. Klimatveckan präglas av gränsöverskridande, lättillgängliga och kunskapshöjande aktiviteter som ger  inspiration och motivation att jobba tillsammans för att minska klimatpåverkan och anpassa samhällen till ett förändrat klimat. 

Vi ser positivt på en stor mångfald av olika typer av aktiviteter och arrangörer från hela samhället. Vem som helst får arrangera en aktivitet i Klimatveckan, med följande villkor:

 • Aktiviteterna under Klimatveckan ska bidra till länets gemensamma vision att vara ett klimatsmart plusenergilän.
 • Aktiviteterna får gärna ha koppling till årets tema ”energi – tillsammans har vi kraften”.
 • Utgångspunkten är att aktiviteter under Klimatveckan ska vara kostnadsfria och tillgängliga för alla.
 • Aktiviteterna kan vara fysiska, digitala eller hybrida.
 • Varje arrangör ansvarar för att sprida information om sin aktivitet i sina kanaler. Det är önskvärt att det framgår att aktiviteten är en del av Klimatveckan som arrangeras av Klimatrådet Jönköpings län.

Du anmäler din aktivitet till Klimatveckan i vårt formulär som publiceras inom kort.

Bifoga gärna en bild till er aktivitet, om ni har rättighet att använda bilden och om ni tillåter att vi publicerar den på Klimatveckans webbplats. 

Deadline 1 september: anmäl programpunkt med kommunikativ rubrik på er aktivitet.
Detta för att få en översikt över Klimatveckans program och förfina kommunikationen om Klimatveckan. Anmäl gärna så tidigt som möjligt.

Deadline 24 september: lämna innehåll till er aktivitet (färdig beskrivning).
Detta för att kunna bygga ett program med aktiviteter som har färdig beskrivning (innehåll om aktiviteten, praktisk information, bilder mm).

Vi uppmuntrar alla som är intresserade av  klimat- och energifrågor att sprida information om Klimatveckan i exempelvis sociala medier och i utskick. Det är fritt att använda Klimatveckans bilder och program för kommunikation. 

 

 • Aktiviteterna under Klimatveckan ska bidra till länets gemensamma vision att vara ett klimatsmart plusenergilän.
 • Varje arrangör ansvarar för att marknadsföra sin aktivitet. Berätta att det är en del av Klimatveckan som arrangeras av Klimatrådet Jönköpings län.
 • Varje arrangör ansvarar för att ta in anmälningar vid behov.
 • Tänk på att anpassa din aktivitet till de rekommendationer som gäller utifrån rådande säkerhetsläge i Sverige. Ta del av aktuell information på www.krisinformation.se
 • Utgångspunkten är att aktiviteter under Klimatveckan ska vara kostnadsfria och tillgängliga för alla.
 • Aktiviteterna kan vara fysiska, digitala eller hybrida.

Klimatrådet arrangerar Klimatveckan och utser årligen en styrgrupp som sköter den praktiska planeringen av Klimatveckan. Använd vår funktionsbrevlåda klimatradet.jonkoping@lansstyrelsen.se för att komma i kontakt med styrgruppen.

Styrgruppen för Klimatveckan 2024 är inte tillsatt ännu men planering pågår.