Klimatveckan 2024

Klimatveckan äger rum 14 – 20 oktober i hela Jönköpings län och vi välkomnar både digitala och fysiska aktiviteter. Årets tema är ”klimatsmart och robust – en hållbar framtid tillsammans”.

Klimatveckan arrangeras av Klimatrådet Jönköpings län för att bidra till länets gemensamma vision Klimatsmart plusenergilän 2045. Klimatveckans program skapas tack vare alla de organisationer och personer som arrangerar aktiviteter.

Händer hela Klimatveckan

Besökare på återvinningscentralerna i Vaggeryd, Värnamo, Gnosjö och Gislaveds kommuner får svara på frågor om sortering, farligt avfall och återanvändning – ta chansen och vinn fina priser!

Läs mer på SÅMs webbplats.

Tid: Hela klimatveckan, 14 till 20 oktober. Undersök din återvinningscentrals exakta öppettider.
Plats: Återvinningscentralerna i Vaggeryd, Värnamo, Gnosjö och Gislaved.
Arrangör: SÅM, Samverkan Återvinning Miljö.

Frågor och svar

Här finns frågor/svar om att arrangera aktiviteter i Klimatveckan och vad du ska tänka på som arrangör.

Klimatveckan arrangeras av Klimatrådet med syfte att bidra till att nå länets gemensamma vision Klimatsmart Plusenergilän. Klimatveckan präglas av gränsöverskridande, lättillgängliga och kunskapshöjande aktiviteter som ger  inspiration och motivation att jobba tillsammans för att minska klimatpåverkan och anpassa samhällen till ett förändrat klimat. 

Vi ser positivt på en stor mångfald av olika typer av aktiviteter och arrangörer från hela samhället. Vem som helst får arrangera en aktivitet i Klimatveckan, med följande villkor:

 • Aktiviteterna under Klimatveckan ska bidra till länets gemensamma vision att vara ett klimatsmart plusenergilän.
 • Aktiviteterna får gärna ha koppling till årets tema ”klimatsmart och robust – en hållbar framtid tillsammans”.
 • Utgångspunkten är att aktiviteter under Klimatveckan ska vara kostnadsfria och tillgängliga för alla.
 • Aktiviteterna kan vara fysiska, digitala eller hybrida.
 • Varje arrangör ansvarar för att sprida information om sin aktivitet i sina kanaler. Det är önskvärt att det framgår att aktiviteten är en del av Klimatveckan som arrangeras av Klimatrådet Jönköpings län.

Du anmäler din aktivitet till Klimatveckan i vårt formulär.

Anmäl aktivitet här

Efter att du anmält din aktivitet blir du kontaktad av Klimatrådet för att stämma av detaljer om er anmälda aktivitet.

Bifoga gärna en bild till er aktivitet, om ni har rättighet att använda bilden och om ni tillåter att vi publicerar den på Klimatveckans webbplats. 

Vi välkomnar alla typer av aktiviteter. Det kan vara större evenemang som riktar sig till en stor målgrupp, exempelvis seminarier, konferens eller studiebesök. Tidigare år har det varit vanligt att arrangera bytesdagar eller  frukostträffar för företag exempelvis.

I Klimatveckan välkomnar vi även aktiviteter som inte sker en specifik dag eller tid, exempelvis tipspromenader eller aktiviteter för er egen personal, exempelvis cykelkampanj eller klimat-tema på en personalaktivitet. 

Deadline 30 augusti: anmäl programpunkt med kommunikativ rubrik på er aktivitet.
Detta för att få en översikt över Klimatveckans program och förfina kommunikationen om Klimatveckan. Anmäl gärna så tidigt som möjligt.

Deadline 16 september: lämna innehåll till er aktivitet (färdig beskrivning).
Detta för att kunna bygga ett program med aktiviteter som har färdig beskrivning med innehåll om aktiviteten, praktisk information, eventuellt program och bilder mm.

Vår målsättning är att få in så många aktiviteter som möjligt i Klimatveckans program även om deadline har passerat. Hör av dig om du har en idé om en aktivitet men att dessa deadlines är svåra att hålla.

Vi uppmuntrar alla som är intresserade av  klimat- och energifrågor att sprida information om Klimatveckan i exempelvis sociala medier och i utskick. Det är fritt att använda Klimatveckans bilder och program för kommunikation. 

 

 • Aktiviteterna under Klimatveckan ska bidra till länets gemensamma vision att vara ett klimatsmart plusenergilän.
 • Varje arrangör ansvarar för att marknadsföra sin aktivitet. Berätta att det är en del av Klimatveckan som arrangeras av Klimatrådet Jönköpings län.
 • Varje arrangör ansvarar för att ta in anmälningar vid behov.
 • Tänk på att anpassa din aktivitet till de rekommendationer som gäller utifrån rådande säkerhetsläge i Sverige. Ta del av aktuell information på www.krisinformation.se
 • Utgångspunkten är att aktiviteter under Klimatveckan ska vara kostnadsfria och tillgängliga för alla.
 • Aktiviteterna kan vara fysiska, digitala eller hybrida.

Klimatrådet arrangerar Klimatveckan och Klimatrådets beredningsgrupp är styrgrupp. Styrgruppen utser en projektgrupp som sköter den praktiska planeringen av Klimatveckan.

Använd vår funktionsbrevlåda klimatradet.jonkoping@lansstyrelsen.se för att komma i kontakt med styrgruppen. 

Kommunicera Klimatveckan

Dessa bilder får alla använda för att sprida information om Klimatveckan, exempelvis i sociala medier och i anslutning till er aktivitet. Kontakta oss om du vill ha bilderna i rå-format för att kunna göra egna bilder om Klimatveckan.

Klimatveckan en del av hållbar utveckling

Jönköpings läns årliga klimatvecka är en del i arbetet med hållbar utveckling för att genomföra de Globala målen för hållbar utveckling Agenda 2030 samt Sveriges miljömål. Vi uppmanar att kommunicera att era aktiviteter bidrar till länets arbete för hållbar utveckling.

Agenda 2030

Sveriges miljömål

miljomalen-text-till-hoger-RGB-580px