Klimatrådets grupper

Klimatrådet arbetar för länets övergripande vision – Klimatsmart plusenergilän. Klimatrådets arbete omfattar minskad klimatpåverkan och arbetet med att förebygga och anpassa samhället till klimatförändringar. 

Klimatrådets beredningsgrupp

Klimatrådets beredningsgrupp är navet i Klimatrådet. Beredningsgruppen följer upp och säkerställer förankring, resultat, effekt och återkoppling av rådets beslutade åtgärder, projekt och satsningar. Beredningsgruppen ansvarar för och följer upp Klimatrådets ekonomi. Beredningsgruppen tar fram Klimatrådets dagordning. Beredningsgruppen leds av Länsstyrelsen och träffas normalt fyra gånger per år, fyra veckor före Klimatrådets möten. Beredningsgruppen kallas av Länsstyrelsen genom uppdraget att samordna Klimatrådet.

Medlemmar i beredningsgruppen:

  • Marcus Lilja, Husqvarna Group
  • Anna Olsson, Region Jönköpings län – regional utveckling
  • Maria Cannerborg, Region Jönköpings län – område miljö
  • Anders Bernberg, Vetlanda kommun
  • Lina Larsson, Vaggeryds kommun
  • Helena Elmqvist, LRF
  • Catarina Kristensson, Länsstyrelsen

Klimatrådets samverkansarena

Under 2024 startar Klimatrådets samverkansarena. Under åren 2012-2023 hade Klimatrådet fyra fokusgrupper med representation från offentlig sektor, civilsamhälle och näringsliv. 

Arbetsgrupp Klimatveckan

Under år 2013 växte ett samarbete fram tillsammans med Elmia och destination Jönköping för att genomföra en Klimatvecka i Jönköpings län, den första i landet. Arbetet konkretiserades under hösten 2013 och Klimatveckan har sedan 2014 genomförts med stor framgång i hela Jönköpings län. Det övergripande syftet med Klimatveckan är att bidra till att nå visionen om ett Klimatsmart plusenergilän.

Arbetsgruppen för Klimatveckan består av en styrgrupp och en projektgrupp, som tillsammans ansvarar för att arrangera Klimatkonferensen och Klimatveckan.