Klimatrådets grupper

Klimatrådet organiserar flertalet arbetsgrupper med olika inriktning, för samma övergripande vision – Klimatsmart plusenergilän.

Klimatrådets arbete omfattar minskad klimatpåverkan och arbetet med att förebygga och anpassa samhället till klimatförändringar. Klimatrådets fokusgrupper har funnits sedan starten av Klimatrådet. Beslut om Klimatrådets grupper fattas årligen, särskilda arbetsgrupper skapas för att samverka kring ett särskilt ämne och kan avsluta sitt uppdrag när det är genomfört och redovisat för Klimatrådet.

Klimatrådets beredningsgrupp

Klimatrådets beredningsgrupp har till uppgift att samordna de övriga gruppernas arbete och är bryggan mellan Klimatrådet och arbetsgrupperna. Beredningsgruppen följer upp och säkerställer förankring, resultat, effekt och återkoppling av rådets beslutade åtgärder, projekt och satsningar. Beredningsgruppen ansvarar för och följer upp Klimatrådets ekonomi. Beredningsgruppen tar fram Klimatrådets dagordning. Beredningsgruppen leds av Länsstyrelsen och träffas normalt fyra gånger per år, fyra veckor före Klimatrådets möten.

Beredningsgruppen kallas av Länsstyrelsen genom uppdraget att samordna Klimatrådet.

Marcus Lilja, Husqvarna Group
Anna Olsson, Region Jönköpings län – regional utveckling
Maria Cannerborg, Region Jönköpings län – område miljö
Anders Bernberg, Vetlanda kommun
Lina Larsson, Vaggeryds kommun
Catarina Kristensson, Länsstyrelsen
Frida Moberg, Länsstyrelsen
Annika Pers Gustafsson, Länsstyrelsen

Klimatrådets fokusgrupper

Det centrala för fokusgrupperna är att fortsatt lyfta fram viktiga åtgärder som syftar till att nå målen inom respektive sektor samt följa upp förankrade och beslutade åtgärder. Vidare identifiera om redan beslutade åtgärder/satsningar ska förstärkas, växlas upp eller på annat sätt hanteras för att åstadkomma bästa möjliga resultat.

Ordförande: Lubomira Eng, Sweco.
Sekreterare: Charlotte Andersson, Länsstyrelsen.

Fredrik Nilsson, Försvarsmakten
My Leijon Schöld, Jönköpings kommun
Thomas Olsson, Jönköping University
Lennart Sundberg, Länsförsäkringar Jönköping
Emelie Ramsö, Länsförsäkringar Jönköping
Ann-Christine Bärbäck, Region Jönköpings län (Regional utveckling)
Anna Lööv, Habo kommun
Hans Bjurbäck, Region Jönköpings län (Regionfastigheter)

Ordförande: AnnSofie Sarenäs, Tranås kommun, Linda Ståhlgren, Sävsjö kommun.
Sekreterare: Länsstyrelsen.

Christina Odén, Region Jönköpings län
Christina Virdung, Svenska kyrkan
Andreas Friberg, Jönköping university
Malin Brandt Smedberg, Jönköpings kommun
Hanna Friman, June Avfall & Miljö AB
Joel Runesson, Energikontor Norra Småland
Per Sommarin, RISE

Ordförande: Helena Elmqvist, LRF Jönköpings län.
Sekreterare: Lennart Holmberg, Länsstyrelsen.

Anders Magnebäck, Skogsstyrelsen
Carina Erwing, Värnamo energi
Christer Andersson, Träcentrum
John Marthinson, Energikontor Norra Småland
Peter Lameksson, Jönköping energi
Anders Berthling, Naturskyddsföreningen

Ordförande: Henrik Brodin, Södra
Sekreterare: Jesper Agrelius, Länsstyrelsen

Ann-Marie Dahl, Jönköping university
Anton Axner, Gislaveds kommun
Erik Andersson, Jönköpings länstrafik
Stefan Simmeborn, Region Jönköpings län
Clara Gyllström, Länsstyrelsen
Pär Härdelin, Jönköping energi
Emma Svärd, Jönköpings kommun
Fredrik Magnusson, Eways
Anders Rydén, Jönköping energi
Krister Wall, Trafikverket
Mattias Bodin, Energikontor Norra Småland

Särskilda arbetsgrupper

Arbetsgrupp Klimatveckan

Under år 2013 växte ett samarbete fram tillsammans med Elmia och destination Jönköping för att genomföra en Klimatvecka i Jönköpings län, den första i landet. Arbetet konkretiserades under hösten 2013 och Klimatveckan har sedan 2014 genomförts med stor framgång i hela Jönköpings län. Det övergripande syftet med Klimatveckan är att bidra till att nå visionen om ett Klimatsmart plusenergilän.

Arbetsgruppen för Klimatveckan består av en styrgrupp och en projektgrupp, som tillsammans ansvarar för att arrangera Klimatkonferensen och Klimatveckan.