Klimatrådets grupper

Klimatrådet organiserar flertalet arbetsgrupper med olika inriktning, för samma övergripande vision – Klimatsmart plusenergilän.

Klimatrådets arbete omfattar minskad klimatpåverkan och arbetet med att förebygga och anpassa samhället till klimatförändringar. Klimatrådets fokusgrupper har funnits sedan starten av Klimatrådet. Beslut om Klimatrådets grupper fattas årligen, särskilda arbetsgrupper skapas för att samverka kring ett särskilt ämne och kan avsluta sitt uppdrag när det är genomfört och redovisat för Klimatrådet.

Klimatrådets beredningsgrupp

Klimatrådets beredningsgrupp har till uppgift att samordna de övriga gruppernas arbete och är bryggan mellan Klimatrådet och arbetsgrupperna. Beredningsgruppen följer upp och säkerställer förankring, resultat, effekt och återkoppling av rådets beslutade åtgärder, projekt och satsningar. Beredningsgruppen ansvarar för och följer upp Klimatrådets ekonomi. Beredningsgruppen tar fram Klimatrådets dagordning. Beredningsgruppen leds av Länsstyrelsen och träffas normalt fyra gånger per år, fyra veckor före Klimatrådets möten.

Här listas medlemmar

Klimatrådets fokusgrupper

Det centrala för fokusgrupperna är att fortsatt lyfta fram viktiga åtgärder som syftar till att nå målen inom respektive sektor samt följa upp förankrade och beslutade åtgärder. Vidare identifiera om redan beslutade åtgärder/satsningar ska förstärkas, växlas upp eller på annat sätt hanteras för att åstadkomma bästa möjliga resultat.

Ordförande: Lubomira Eng, Sweco.
Sekreterare: Frida Moberg, Länsstyrelsen.

Ann-Christine Bärbäck, Region Jönköpings län
Fredrik Nilsson, Försvarsmakten
Johan Virdung, Värnamo kommun
Lennart Sunberg, Länsförsäkringar
Marina Sahlstedt, Region Jönköpings län
Tomas Olsson, Jönköping university
Elin Rickardsson, Fastighetsägarna
Vakant, Vetlanda kommun

Ordförande: Gisela Brumme, Vetlanda kommun.
Sekreterare: Ann-Catrin Almér, Länsstyrelsen.

Anna Lööv, Habo kommun
Christina Odén, Region Jönköpings län
Christina Virdung, Svenska kyrkan
Jessica Strid, Energikontor Norra Småland
Anderas Friberg, Jönköping university
Malin Brandt, Jönköpings kommun
Martina Palm, Värnamo kommun
Per Sommarin, RISE

Ordförande: Helena Elmqvist, LRF Jönköpings län.
Sekreterare: Annika Pers Gustafsson, Länsstyrelsen.

Tomas Björksten, Skogsstyrelsen
Carina Erwing, Värnamo energi
Christer Andersson, Träcentrum
Johan Lundberg, Energikontor Norra Småland
Malin Pettersson, Södra
Peter Lameksson, Jönköping energi
Sven-Åke Svensson, Naturskyddsföreningen
Vakant, Jönköping university

Ordförande: Henrik Brodin, Södra.
Sekreterare: Jesper Agrelius, Länsstyrelsen.

Ann-Marie Dahl, Jönköping university
Bengt Göran Ericsson, Gislaveds kommun
Erik Andersson, Jönköpings länstrafik
Stefan Simmeborn, Region Jönköpings län
Emma Svärd, Jönköpings kommun
Åslög Kantelius, Region Jönköpings län
Jörgen Synning, Eways
Anders Rydén, Jönköping energi
Krister Wall, Trafikverket
Vakant, Energikontor Norra Småland

Särskilda arbetsgrupper

Arbetsgrupp Klimatveckan

Under år 2013 växte ett samarbete fram tillsammans med Elmia och destination Jönköping för att genomföra en Klimatvecka i Jönköpings län, den första i landet. Arbetet konkretiserades under hösten 2013 och Klimatveckan har sedan 2014 genomförts med stor framgång i hela Jönköpings län. Det övergripande syftet med Klimatveckan är att bidra till att nå visionen om ett Klimatsmart plusenergilän.

Arbetsgruppen för Klimatveckan består av en styrgrupp och en projektgrupp, som tillsammans ansvarar för att arrangera Klimatkonferensen och Klimatveckan.

Arbetsgrupp Trähusbyggande

Arbetsgruppen bildades våren 2017 med syfte att utveckla och öka trähusbyggande i Jönköpings län.

Under 2017 ställde sig Klimatrådet bakom att en träbyggnadstrategi tas fram för Jönköpings län, strategin togs fram av arbetsgruppen och förankrades i alla kommuner samt Regionen 2018. Under 2019 läggs strategins inriktning in i den nya klimat- och energistrategin för länet (för att minska antalet enskilda styrdokument).

Gruppen arrangerar också en Trähusskola, en kunskapshöjande skola i fem delar för att utveckla trähusbyggande i Jönköpings län. Arbetsgruppen består av Träcentrum, Södra, Energikontor Norra Småland, Nässjö kommun, Jönköpings kommun, Länsförsäkringar Jönköping, Länsstyrelsen, TOSITO AB, Metsä, Räddningstjänsten Jönköping, Smart Housing Småland, Arkitekthuset AB, Jönköping University, OBOS, Myresjö hus i samverkan med Träbyggnadskansliet och Linköpings universitet.

Etableringsgrupp för laddinfrastruktur och tankstationer för förnybara drivmedel

Jönköpings län har en vision att bli ett klimatsmart plusenergilän, där de fossilfria valen ska vara de enkla valen.  Att kunna tanka förnybart och ladda i hela länet ska vara en självklarhet.  Det finns dock många utmaningar – fortfarande saknas dessa möjligheter i flera delar av länet. Vi måste agera och undanröja alla tänkbara hinder, så att fler etableringar och investeringar kan genomföras i tankstationer för förnybara drivmedel och laddinfrastruktur. Ingen enskild aktör kan göra detta ensamt – vi måste göra det tillsammans och vi måste göra det nu.

Därför har Klimatrådet ställt sig bakom bildandet av en etableringsgrupp som ska underlätta för samhandling mellan aktörer såsom drivmedelsanvändare, drivmedelsleverantörer, länets kommuner, markägare, relevanta myndigheter och organisationer så att infrastrukturen byggs ut i länet där det idag saknas denna infrastruktur.

Bakgrund och etableringsgruppens mål

Den 21 november 2019 beslutade Klimatrådet om en ny arbetsgrupp Etableringsgrupp för laddinfrastruktur och tankstationer för förnybara drivmedel. Etableringsgruppens mål är stärkta förutsättningar för företag, kommuner och offentliga aktörer att genomföra investeringar i länet i tank- och ladd-ställen som kan erbjuda fossilfria drivmedel i stad och på landsbygd där det idag saknas infrastruktur.

Administreras av projektet FASTR

Etableringsgruppen sammankallas och administreras av projektet FASTR – Snabbare omställning till fossilfria transporter. Etableringsgruppen återkopplar hur arbetet går till till Klimatrådets fokusgrupp ”Transporter och Planering”, minst en gång per år.

Arbetsgrupp Hållbara investeringar

Arbetsgruppens syfte är att skapa förutsättningar för att fler investerar hållbart i Jönköpings län. Arbetsgruppen lämnar förslag på hur Klimatrådet kan bidra. Hållbara investeringar syftar till att driva positiva sociala och miljömässiga konsekvenser tillsammans med finansiella resultat, så att investerare kan göra mer med sina pengar. Klimatrådet ska vara pådrivande i omställningen från fossilt till förnybart och hållbart, genom att visa på möjligheter och skapa värde för den enskilda organisationen och samhället. Arbetsgruppen består av Kommuninvest, Vaggeryds kommun, Gislaveds kommun, ELMIA, Länsförsäkringar Jönköping och Länsstyrelsen.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.