Klimatrådets ledamöter

Klimatrådet har ledamöter med ledande befattningar inom politik, näringsliv, regionala myndigheter och ideella organisationer i länet. 

Ordförande i Klimatrådet

Brittis Benzler, landshövding i Jönköpings län, är ordförande i Klimatrådet. Brittis Benzler är landshövding från och med den 15 januari 2024.

Kommunal och regional representation i Klimatrådet

Ledamöter i Klimatrådet är personer med ledande befattning inom sin organisation, exempelvis kommunstyrelsens ordförande, VD eller chef. Alla länets 13 kommuner är engagerade i Klimatrådet och representeras genom åtta ledamöter, vilka är gemensamt av kommunerna utsedda politiker. Region Jönköpings län har ledamöter från högsta tjänstemannanivå (regiondirektör), ordförande i TIM-nämnden (regionråd) samt representant från oppositionen.

Ledamöter

 • Agne Bengtsson, Elmia
 • Anders Gunnarsson, Ragn-Sells
 • Andreas Georgii, Castellum
 • Anna Werbitsch Arnell, Träcentrum
 • Cecilia Löf, Atteviks
 • Emilie Walfridsson, Region Jönköpings län
 • Esbjörn Karlsson, Skanska
 • Eva Gipperth, Jönköping university
 • Fridolf Eskilsson, Jönköping Energi
 • Gert Jonsson, Vaggeyds kommun
 • Gunnar Holmstedt, HZI Jönköping Biogas AB
 • Jane Ydman (regiondirektör), Region Jönköpings län
 • Johan Thor, Friskis och Svettis
 • John Wibrand, Swegon
 • Kristine Hästmark, Gnosjö kommun
 • Magnus Olsson, Länsförsäkringar Jönköping
 • Vakant, Värnamo Energi
 • Mats Holmstedt, Tranås kommun
 • Mona Forsberg, Jönköpings kommun
 • Patrik Andersson, Garo
 • Per Åkerblom, Försvarsmakten
 • Reine Johansson, HSB Göta
 • Sara Lindberg, Nässjö kommun
 • Susanne Wahlström, Habo kommun
 • Therese Petersson, Sävsjö kommun
 • Tobias Pettersson, Värnamo kommun
 • Tommie Ekered, (ordförande, TIM-nämden) Region Jönköpings län
 • Ulrica Björnhag, LRF
 • Ulrika Strömberg, Husqvarna Group AB
 • William Axelsson, FC Gruppen

Adjungerade till Klimatrådet

 • Carlos Pettersson, verksamhetsledare, Energikontor Norra Småland.

Kriterier på deltagande organisationer i Klimatrådet

 • Aktören har en tydlig påverkansroll i att bidra till klimat- och energiomställning och klimatanpassning samt en vilja att ta en  samverkande roll för länets utveckling med utgångspunkt i klimat- och energistrategin.
 • En bred representation eftersträvas med aktörer från flera branscher inom privat sektor, intresseorganisationer, högskolor, myndigheter, Regionen och kommuner som verkar i Jönköpings län. Där länets kommuner representeras med ett urval av kommunerna.
 • Det ska vara en geografisk spridning i länet.
 • Ledamoten har en beslutsfattande position i sin organisation och är till exempel vd, platschef, kommunstyrelsens ordförande eller motsvarande.
 • Ledamoten är engagerad i ämnesområdet och är beredd att ta en aktiv roll.