Klimatrådets ledamöter

Klimatrådet har ledamöter med ledande befattningar inom politik, näringsliv, regionala myndigheter och ideella organisationer i länet. 

Ordförande i Klimatrådet

Helena Jonsson, landshövding i Jönköpings län, är ordförande i Klimatrådet.

Helena Jonsson är född 1965 och utbildad lantmästare. Under åren 2011 till 2017 var hon förbundsordförande för LRF. Hon utsågs 2013 till hedersdoktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Helena Jonsson är landshövding i Jönköpings län sedan den 15 januari 2018.

Kommunal och regional representation i Klimatrådet

Alla länets 13 kommuner är engagerade i Klimatrådet och representeras genom åtta ledamöter, vilka är gemensamt av kommunerna utsedda politiker. Region Jönköpings län har ledamöter från högsta tjänstemannanivå (regiondirektör), ordförande i TIM-nämnden (regionråd) samt representant från oppositionen.

Ledamöter

 • Helena Jonsson, landshövding (ordförande)
 • Agne Bengtsson, VD ELMIA
 • William Axelsson, FC-Gruppen
 • Andreas Georgii, Castellum AB
 • Malin Classon, VD Värnamo Energi AB
 • Ulrica Björnhag, LRF Jönköpings län
 • Susanne Wahlström, Ordförande kommunstyrelsen Habo kommun
 • Patrik Andersson, VD GARO
 • Per Åkerblom, garnisonschef, Ing 2 och Eksjö garnison, Försvarsmakten
 • Gert Jonsson, Ordförande kommunstyrelsen Vaggeryds kommun
 • Tommie Ekered, ordförande nämnd trafik, infrastruktur och miljö, Region Jönköpings län
 • Emelie Walfridsson, politiker i nämnd trafik, infrastruktur och miljö, Region Jönköpings län
 • Johan Thor, VD Friskis & Svettis Jönköping
 • Fridolf Eskilsson, Koncernchef och VD Jönköping Energi AB
 • Olle Strandsäter, Distriktschef, Skanska Sverige AB
 • Jane Ydman, Regiondirektör, Region Jönköpings län
 • Therese Petersson, Ordförande kommunstyrelsen Sävsjö kommun
 • Reine Johansson, VD HSB Göta
 • Eva Gipperth, Jönköping University
 • Anders Snäckerström, platschef, KnowIt
 • Magnus Olsson, VD Länsförsäkringar Jönköping
 • Mona Forsberg, kommunalråd Jönköpings kommun
 • Kristine Hästmark, Ordförande kommunstyrelsen Gnosjö kommun
 • Cecilia Löf, familjeföretagare, Atteviks AB
 • Ulrika Strömberg, Husqvarna Group AB
 • Sara Lindberg, Ordförande kommunstyrelsen Nässjö kommun
 • Mats Holmstedt, Ordförande kommunstyrelsen Tranås kommun
 • Tobias Petersson, Ordförande kommunstyrelsen Värnamo kommun
 • John Wibrandt, digital service director, Swegon
 • Gunnar Holmstedt, VD HZI Jönköping Biogas AB

Adjungerade till Klimatrådet

Ordförande i Klimatrådets fokusgrupper och arbetsgrupper är återkommande adjungerade till Klimatrådet.

 • Henrik Brodin, Södra, ordförande fokusgruppen Transporter och Planering.
 • Helena Elmqvist, Lantbrukarnas Riksförbund Jönköping, ordförande fokusgruppen Förnybar energi. Jord- och skogsbruk.
 • Lubomira Eng, Sweco, fokusgruppen Anpassning till ett förändrat klimat.
 • Linda Ståhlgren, Sävsjö kommun, och Annsofie Sarenäs, Tranås kommun, ordförande fokusgruppen Energieffektivisering, Konsumtion och livsstil.
 • Carlos Pettersson, verksamhetsledare Energikontor Norra Småland.

Kriterier på deltagande organisationer i Klimatrådet

 • Aktören har en tydlig påverkansroll i att bidra till klimat- och energiomställning och klimatanpassning samt en vilja att ta en  samverkande roll för länets utveckling med utgångspunkt i klimat- och energistrategin.
 • En bred representation eftersträvas med aktörer från flera branscher inom privat sektor, intresseorganisationer, högskolor, myndigheter, Regionen och kommuner som verkar i Jönköpings län. Där länets kommuner representeras med ett urval av kommunerna.
 • Det ska vara en geografisk spridning i länet.
 • Ledamoten har en beslutsfattande position i sin organisation och är till exempel vd, platschef, kommunstyrelsens ordförande eller motsvarande.
 • Ledamoten är engagerad i ämnesområdet och är beredd att ta en aktiv roll.