Klimatrådets möten

Klimatrådets ledamöter möts fyra gånger per år. Förslag på dagordning tas fram av Klimatrådets beredningsgrupp

I huvudsak är det Klimatrådets beredningsgrupp som lämnar förslag på punkter att ta upp för information och/eller beslut på Klimatrådets möten. På denna sida hittar du mötesanteckningar från tidigare möten med Klimatrådet.

Kommande möten med Klimatrådet

En vecka innan Klimatrådets möte skickas dagordning till ledamöter och adjungerade i Klimatrådet. Klimatrådet möts fyra gånger per år. Alla möten är fysiska möten. 

Mötestider för 2024:

  • 13 mars, kl. 13.00 – 16.15
  • 20 maj, kl. 09.00 – 12.00
  • 25 september, kl. 13.00 – 16.15
  • 5 december, kl. 13.00 – 16.15

Mötesanteckningar från Klimatrådet

Klimatrådets mötesanteckningar publiceras efter mötet, oftast samma vecka. Nedan hittar du mötesanteckningar från alla tidigare möten med Klimatrådet.