Klimatrådets möten

Klimatrådets ledamöter möts fyra gånger per år. Förslag på dagordning tas fram av Klimatrådets beredningsgrupp.

I huvudsak är det Klimatrådets fokusgrupper och arbetsgrupper som lämnar förslag på punkter att ta upp för information och/eller beslut på Klimatrådets möten. På denna sida hittar du mötesanteckningar från tidigare möten med Klimatrådet.

Kommande möten med Klimatrådet

Klimatrådet möts fyra gånger per år. Mötestider för 2023:

  • 8 mars
  • 25 maj
  • 27 september
  • 30 november

Dagordning till kommande möte

En vecka innan Klimatrådets möte skickas dagordning till ledamöter och adjungerade i Klimatrådet.

Dagordning 2023-03-08

Mötesanteckningar från Klimatrådet

Klimatrådets mötesanteckningar publiceras efter mötet, oftast samma vecka. Nedan hittar du mötesanteckningar från alla tidigare möten med Klimatrådet.

Mötesanteckningar 2023-03-08