Klimatrådets möten

Klimatrådets ledamöter möts fyra gånger per år. Förslag på dagordning tas fram av Klimatrådets beredningsgrupp

I huvudsak är det Klimatrådets fokusgrupper och arbetsgrupper som lämnar förslag på punkter att ta upp för information och/eller beslut på Klimatrådets möten. På denna sida hittar du mötesanteckningar från tidigare möten med Klimatrådet.

Kommande möten med Klimatrådet

Klimatrådet möts fyra gånger per år. Mötestider för 2023:

8 mars
25 maj
27 september
30 november

Dagordning till kommande möte

En vecka innan Klimatrådets möte skickas dagordning till ledamöter och adjungerade i Klimatrådet.

Dagordning 25 maj 2023

Mötesanteckningar från Klimatrådet

Klimatrådets mötesanteckningar publiceras efter mötet, oftast samma vecka. Nedan hittar du mötesanteckningar från alla tidigare möten med Klimatrådet.