Om Klimatrådet

Alla länets kommuner, regionen, myndigheter och ett stort antal företag, ideella organisationer och högskolan engagerar sig i Klimatrådet. Ett samverkansråd som bygger på en långsiktig, uthållig och bered samverkan i länet som vi tillsammans sedan 2011 lagt grunden till. I Jönköpings län är samverkan vår ledstjärna och nyckel till framgång, därför ser vi samverkan som en avgörande faktor för att länet på ett kraftfullt och effektivt sätt ska bidra till nationella klimatmål samt uppnå den genom Klimatrådet fastställda och gemensamma visionen, om att Jönköpings län senast 2045 är ett Klimatsmart plusenergilän.


Klimatrådet består idag av över flertalet arbetsgrupper med personer från närmare 60 organisationer. Klimatrådets ledamöter har ledande befattningar inom politik, näringsliv, regionala myndigheter och ideella organisationer i länet. Ordförande i Klimatrådet är landshövdingen i Jönköpings län. Alla länets kommuner är en del av Klimatrådet och representeras av utsedda politiker.

Klimatrådets möten

Klimatrådets ledamöter möts fyra gånger per år. Förslag på dagordning tas fram av Klimatrådets beredningsgrupp

Klimatrådets ledamöter

Klimatrådet har ledamöter med ledande befattningar inom politik, näringsliv, regionala myndigheter och ideella organisationer i länet.  Ordförande i Klimatrådet Brittis Benzler,

Klimatrådets grupper

Klimatrådet arbetar för länets övergripande vision – Klimatsmart plusenergilän. Klimatrådets arbete omfattar minskad klimatpåverkan och arbetet med att förebygga och anpassa samhället

Grafisk profil

Klimatrådet är ett samverkansråd bestående av vitt skilda organisationer från offentlighet, näringsliv och idéburen sektor. En del i att knyta ihop Klimatrådets gemensamma kommunikation är vårt utseende – vårt grafiska manér. I filen nedan finns instruktioner för Klimatrådets enhetliga kommunikation och hur Klimatrådets kommunikation ska se ut och användas.

Klimatrådets logotype

Nedan visas Klimatrådets logotype i olika utföranden. Primära logotypen är vit text med grön bakgrund. Bilderna är klickbara.

Klimatveckan

En av Klimatrådets stora aktiviteter är den årliga Klimatveckan, länets stora mötesplats för klimat- och energifrågor.