Klimatkonferensen

Klimatkonferensen 2022 - tema klimatsmart näringsliv

Hur drar vi nytta av varandra för att klara omställningen till ett klimatsmart plusenergilän? Näringsliv och offentlig sektor kan tillsammans minska utsläppen och hitta klimatsmarta lösningar. Samarbete är nyckeln till ett framgångsrikt klimatarbete. Varmt välkommen till årets klimatkonferens!

Klimatkonferensen gick av stapeln på Elmia i Jönköping den 20 oktober. Cirka 130 deltog fysiskt och över 50 deltagare deltog via länk. Moderator under konferensen var Nina Ekelund, generalsekreterare på Hagainitiativet. Klimatkonferensen var även tillgänglig i efterhand fram till 14 november.

Program

Klimatkonferensen startar med en inledning av regionala representanter och konferensens moderator.

Helena Jonsson, Klimatrådets ordförande och landshövding Länsstyrelsen i Jönköpings län

Jane Ydman, regiondirektör Region Jönköpings län

Nina Ekelund, generalsekreterare Hagainitiativet, moderator för Klimatkonferensen

Moderatorn Nina Ekelund har dialog med…

Karolin Ring och Fernanda Rodríguez, Sustainability Managers,  Husqvarna AB

Henrik Wanfors , Head of quality and sustainability, AGES industrier

Jonas Abrahamsson, VD, Gjuteriteknik AB

Landshövding och Klimatrådets ordförande Helena Jonsson delar ut Klimatpriset.

Klimatrådet delar sedan 2012 ut Jönköpings läns klimatpris för organisationer och initiativ bidrar till länets vision att bli ett Klimatsmart plusenergilän. Årets finalister presenterar sig och årets vinnare utses!

Läs om årets finalister här.

Årets finalister

  • Axjo Plastic
  • Circular Center & Elmia
  • Sandahlsbolagen

Kaffe/te, fika utanför Dag Hammarskjöld-salen. Utställning med aktörer från Klimatrådet. 

Moderatorn Nina Ekelund har dialog med…

Maria Losman, projektledare Ecoplan in Medio
Cirkulär upphandling i praktiken. Lärdomar och slutsatser från Re:Source-projekten 2020 och 2021.

Johanna Ljunggren, Corporate Sustainability Manager, Kinnarps
Utveckling av cirkulära produkter – till nytta för klimatet, kunderna och företaget.

Fredrik Målberg, COO, Production and Purchasing, Carlfors bruk
Hållbarhetsberäkningar – inte bara för att man måste, utan också till nytta för företaget.

Helena Norin, IVL Svenska miljöinstitutet
Cirkulär beställarkompetens – en utmaning inom offentlig upphandling?

Hur kommer vi vidare? Vad gör vi? Vilka verktyg/arbetssätt finns? Vad behöver hända? Klimatkonferensen avslutas med ett panelsamtal som reflekterar över näringslivets klimatomställning.

  • Nina Ekelund, generalsekreterare Hagainitiativet
  • Helena Jonsson, landshövding Jönköpings län
  • Jane Ydman, regiondirektör Region Jönköpings län
  • Frida Boklund, regionchef Företagarna
  • Anna Carendi, CSR Småland 
  • Johan Thorsell, näringslivschef Vaggeryd kommun