2022 års vinnare av Klimatpriset

Gislaved-företaget Axjo Plastic är årets vinnare av Klimatpriset. Priset är ett sätt att belöna konkreta insatser som bidrar till länets vision Klimatsmart plusenergilän.

Tre förväntansfulla finalister var inbjudna till Klimatkonferensen där Klimatpriset delades ut av Klimatrådets ordförande, landshövding Helena Jonsson.

– Axjo Plastics är en förebild med sin unika affärsidé att verka för en cirkulär ekonomi och återanvända kabeltrummor med sitt eget ”pantsystem”, säger hon.

Axjo Plastics grundades 1945 i Gislaved och är en plasttillverkare inom polymerindustrin.

Klimatrådets motivering

2022 års klimatpris tilldelas Axjo Plastic som med sitt cirkulära system för insamling och återvinning av kabeltrummor visar att det går att tänka innovativt och skapa nya lösningar som minskar sin egen och sina kunders klimatpåverkan. Genom att ta fram ett ”pantsystem” för kabeltrummor kan de samlas in, återanvändas, repareras och cirkulera flera gånger om, vilket är resurseffektivt och minskar behovet av nytillverkning – helt i linje med länets vision ”Klimatsmart plusenergilän”. Denna lösning kan förhoppningsvis ge ringar på vattnet i hela Sverige.

Hedersomnämnanden inom fossilfria transporter och återbruk

Klimatrådet delade även ut två hedersomnämnanden som belöning för klimatinsatser i länet. Årets hedersomnämnanden gick till finalisterna:

  • Cirkular Centre tillsammans med Elmia
  • Sandahlsbolagen

Klimatrådet är en samverkansorganisation med medlemmar från samhällets olika hörn; privata och ideella organisationer, företag, myndigheter och kommuner i Jönköpings län.