Samlat krafttag för att minska länets koldioxidutsläpp

Jönköpings läns koldioxidbudget lanserades i mars 2023. I januari 2024 samlades ett femtiotal representanter från offentlig sektor, näringsliv och organisationer för att verka fram åtgärder för att minska utsläppen av koldioxid i Jönköpings län.

Jönköpings läns koldioxidbudget lanserades i mars 2023. Med dagens takt är budgeten förbrukad inom sex år — utsläppen måste alltså ha upphört år 2030. Länets största utmaningar finns inom transportsektorn där persontransporter står för den största delen följt av tunga transporter med lastbil.

Klimatrådet stod som värd när ett 50-tal representanter för näringsliv, organisationer, region och kommuner på onsdagen träffades för en gemensam workshop med målet att identifiera åtgärder för att minska koldioxidutsläppen i länet.

— Klimatarbetet kräver samhandling och i Jönköpings län finns en unik samverkansförmåga i klimatfrågorna – inte minst genom Klimatrådet. Koldioxidbudgeten är en ryggrad för arbetet i Klimatrådet och den här dagen kommer att utgöra en viktig utgångspunkt i länets fortsatta arbete med klimatomställningen, sa landshövding Brittis Benzler när hon inledde dagen och välkomnade deltagarna till workshopen på Länsstyrelsen i Jönköping.

Den stora orsaken

Med onsdagens workshop ville man ta nästa steg genom att använda budgeten som utgångspunkt för åtgärder och gemensam handling i länet.

— Budskapet i koldioxidbudgeten är enkelt; det är bråttom och det är de fossila utsläppen som är den stora orsaken. I och med det här initiativet tar vi nu ett steg ytterligare för att gemensamt komma fram till konkreta åtgärder för att minska utsläppen, säger Carlos Pettersson, chef för Energikontor Norra Småland, Region Jönköpings län.

Kreativa idéer

Mikael Kilter, ordförande för en ny stiftelse som ska stötta Sveriges klimatomställning och Martin Wetterstedt, forskare vid Uppsala universitet och styrelseledamot i samma stiftelse, modererade deltagarna genom dagen. Fokus var att ta fram kreativa idéer om åtgärder för utsläppsminskningar inom länet och ge deltagarna en förståelse för hur de ska bidra till målet och varför det är viktigt att prioritera. Angreppssättet bygger på metodik från Vinnova-projektet ”Koldioxidbudgetar som ram för en koordinerad Klimatomställning”.

Uppmärksammas sällan i vardagen

I gruppövningarna deltog bland annat Anna Gillek, regionchef Svenskt Näringsliv:

— I länets företag pågår ett ständigt arbete med att minska utsläpp och att spara energi; material byts ut och produkter görs lättare för att minska transporter och för att öka livslängden. Det är många viktiga och betydande steg i klimatomställningen som görs men som inte alltid uppmärksammas, noterar Anna Gillek.

Tranås kommun var väl representerade under workshopen och är en av länets kommuner som varit pilotkommun för arbetet med koldioxidbudgetar. Där har man under hösten 2023 genomfört en liknande workshop och kommunstyrelsens ordförande Mats Holmstedt ser positivt på det resultat som arbetet gett:

— Vi har haft stor nytta av arbetet med koldioxidbudgeten i vårt omställningsarbete – det har gett samsyn i förvaltningarna och god uppslutning bakom de åtgärder som arbetats fram. Vi har faktiskt de lägsta utsläppsnivåerna i länet men vi nöjer oss inte med det – vårt arbete fortsätter med oförminskad kraft, avslutar Mats Holmstedt, kommunstyrelsens ordförande i Tranås.

Underlag och mer information

Jönköpings läns koldioxidbudget

Rapport: Koldioxidbudget Jönköpings län 2024

Koldioxidbudgetar som ram för en koordinerad klimatomställning, Vinnova

Kontakt för mer information

Anna Olsson, Kanslichef Regional utveckling på Region Jönköpings län
Telefon: 0730-37 65 89
E-post: anna.b.olsson@rjl.se

Catarina Kristensson, chef enheten för ekologisk hållbarhet på Länsstyrelsen Jönköpings län
Telefon: 010-223 62 68
E-post: catarina.kristensson@lansstyrelsen.se