Tillsammans sparar vi el för Jönköpings län

För många företag och invånare i vårt län är höjda elpriser en tuff utmaning. Därför vill vi med gemensamma krafter verka för att få ner elanvändningen i länet.

Under december börjar kampanjen Tillsammans sparar vi el för Jönköpings län – ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Jönköpings län, Region Jönköpings län, Energikontor Norra Småland samt Klimatrådet Jönköpings län och i samverkan med länets kommuner och intresseorganisationer.

När vi använder mindre el eller flyttar användningen till de tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre, avlastar vi elsystemet. Då minskar vi risken för elbrist och undviker kostsamma avbrott för företag och bekymmer för hushållen.

Genom att tänka på vår elanvändning hjälper vi varandra, våra företag och våra grannar, för varje kilowattimme räknas.