De kan vinna Klimatpriset 2022

I år är 14 organisationer eller initaitiv nominerade till Klimatrådets klimatpris – länets mest prestigefyllda pris inom klimat -och energiområdet som delas ut varje år. Vid Klimatkonferensen den 20 oktober koras årets vinnare. I år har vi fått in många starka nomineringar från både näringsliv och offentlig sektor i Jönköpings län.

Läs mer om Klimatkonferensen där Klimatpriset delas ut.
Läs mer om Klimatrådets klimatpris.

I år har Klimatrådet utsett tre finalister

Axjo Plastic
Är nominerad för två konkreta insatser. Med sitt systerbolag Drumster, har man utvecklat ett system för insamling/återvinning av kabeltrummor, som tidigare bara blev avfall. Detta är ett eget ”pant-system” – beroende på skicket på trumman får kunden en större pantersättning. De insamlade kabeltrummorna får en översyn och eventuella trasiga delar byts ut innan trummorna återigen görs tillgängliga för nya kunder. Axjos kabeltrummor kan återanvändas upp till 10 gånger i olika cirkulära system, vilket inte hade varit möjligt tidigare. Tillsammans med flera forskningsinstitut har man även utvecklat en metod för att återanvända plast från elkablar till kabeltrummor, för att på så vis minska klimatavtrycket ytterligare. Insatsen minskar väsentligt mängden plast så går åt i produktionen och minskar även kundernas avfallsmängder.

Circular Center & Elmia
Ett samarbete för ett mer cirkulärt och hållbart samhälle. Elmia anlitade Circular Center för att tapetsera och klä om sina möbler bla. med spilltyg från Kinnarps och Nevotex, istället för att investera i nya möbler. Det cirkulära samarbetet innebar minskad klimatpåverkan utan att tumma på kvaliteten, gynnsamt både för klimatet och plånboken. Circular Center är ett socialt företag som skapar arbetstillfällen för utsatta grupper i Jönköping med omnejd.

Sandahlsbolagen
Genomför stora investeringar för att ställa om sina transporter och beräknar att vara fossilfria till 2025. Genom att investera i 120 st. lastbilar på flytande biogas (LBG), där majoriteten levereras under 2022, driver Sandahlsbolagen utvecklingen med en rekordstor beställning. Man samarbetar med Gasum för att även påskynda etableringen av tankstationer, vilket främjar utvecklingen för biogas i flera orter i Sverige. Kombinerat med att även arbeta med gröna järnvägslinjer erbjuder Sandahlsbolagen fossilfria transporter från dörr till dörr.

Lista med övriga nominerade

Arla Jönköping – investering i ny ångpanna minskar klimatavtrycket från mjölkproduktion. Ett energisamarbete med Jönköpings energi, där pannan drivs av restprodukter från skogen.

Biosfärsområde Östra Vätterbranterna – en lokal förebild som driver klimatomställning i länet. Främjar bland annat solceller, hållbart skogsbruk och bättre vattenhushållning.

Bra liv Nära, Region Jönköpings län – utvecklat sin digitala vård för att bland annat främja minskade resor för både personal och patienter vilket leder till ökad flexibilitet och ökad tillgänglighet. Innebär även minskad resursanvändning av ex. engångsmaterial då mottagningsrummen inte behöver användas i samma utsträckning tack vare digitala vårdbesök.

Byarums bruk – investerat i ny energismart teknik i för att minska sitt klimatavtryck och sin energianvändning i sin fabrik i Byarum, Vaggeryds kommun. Tillverkar klassiska produkter av återvunnet alluminium.

Fagerhults belysning – fick Klimatrådets klimatpris förra året, men är nominerade i år igen för sina energieffektiva och innovativa produkter. Läs mer om Klimatpriset 2021 och Fagerhults nominering här.

Folktandvården, Region Jönköpings län – har implementerat ett nytt arbetssätt för att erbjuda digitala tandvårdsbesök. Genom att engagera personalen som ambassadörer och satsa särskilt på digitala 2-årsbesök för barn ger arbetssättet minskade resor, minskad restid och en effektivare tandvård.

Garo E-mobility – utvecklar laddstationer och tjänster för en ökad elektrifiering av transportsektorn, verksamma i Gnosjö kommun, en av ortens stora industrier och arbetsgivare.

Hagshultskossorna – driver ett ko-pensionat, dit gamla kor kan få komma och leva ”pensionärsliv” den sista tiden. Har på senare tid satsat på ökar cirkularitet och ställt om sina fordon och traktorer till fossilfria drivmedel.

Länstrafiken, Region Jönköpings län – har under flera år ställt om sina transporter för att öka andelen förnybara drivmedel i kollektivtrafiken. Den senaste satsningen 2021 är helelektrifierade stambusslinjer i Jönköpings kommun, vilket innebär att alla busstrafik i länet nu är på biodiesel, biogas och el.

Noll Deponi UF – ett UF-företag med en unik och innovativ affärsidé – att bidra till den cirkulära ekonomin och att verka för ökad återvinning genom att separera glas från dörr- och fönsterramar. De har under året vunnit två EM-guld för sin innovativa affärsidé!

Rekoshoppen Jönköping – en av Sveriges största webshopar för ekologiska, hållbara och naturliga varor. Driver framgångsrikt sin E-handel med bas och egen butik i Jönköping. Butiken är dessutom inredd med second hand-inredning.