Fagerhults vinner Klimatrådets klimatpris

Klimatrådets klimatpris tilldelas i år till Haboföretaget Fagerhults belysning.

Fyra förväntansfulla finalister var inbjudna till årets Klimatkonferens där Klimatpriset delades ut av Klimatrådets ordförande, landshövding Helena Jonsson.

”Det är med glädje jag delar ut årets Klimatpris till Fagerhults belysning – en riktig förebild för ett gediget klimatengagemang”, säger Helena Jonsson.

Klimatrådets motivering

Årets klimatpris tilldelas Fagerhults belysning som genom sitt gedigna miljö- och hållbarhetsarbete visar hur ett belysningsföretag kan bidra till klimatomställningen och göra Jönköpings län till ett klimatsmart plusenergilän. Fagerhults belysning har med sin unika lansering av en belysningsarmatur av papp visat att innovation och nytänkande går hand i hand med ett framgångsrikt klimatarbete. Att Fagerhults belysning medvetet inte söker patent eller skydd för sin innovation, utan istället aktivt delar med sig till andra, ger ringar på vattnet både i Jönköpings län och resten av Sverige.

Hedersomnämnanden

I år delade Klimatrådet ut tre hedersomnämnanden till de övriga finalisterna för att uppmärksamma deras insatser som bidrar till länets vision Klimatsmart plusenergilän.

CSR Småland

Med engagemang och drivkraft är CSR Småland ett kugghjul i Jönköpings läns hållbarhetsarbete.

CSR Småland är en samverkanspartner som för samman offentlig sektor, näringsliv och akademi till ett gemensamt knytkalas för att bidra i klimatomställningen. Under kort tid har medlemsorganisationen, som drivs på frivillig basis, lyckats engagera många företag att bli mer cirkulära i sina affärsmodeller och produkter.  

HSB BRF Parketten

Ett byggnadsprojekt i framkant som vi i Jönköpings län kan vara stolta över. Genom att ta ett helhetsgrepp kring hållbarhet visar HSB BRF Parketten hur man kan bygga attraktiva och hållbara hyresrätter och trygghetsboenden. HSB BRF Parketten visar tydligt hur man kan bygga fastigheter med minskad klimatpåverkan både i byggnationen och för hushållen.

Vaggeryds kommun

Genom att ta ett helhetsgrepp om matsvinnet i kommunens verksamheter, visar Vaggeryds kommun hur en liten kommun kan göra ett stort avtryck i en global fråga. Vaggeryds kommuns matsvinnsarbete är strategiskt, välutvecklat och engagerande – både för förskolebarn, pedagoger, måltidspersonal och även kommunens invånare. Vaggeryds kommuns modell för matsvinnsarbete kan med framgång spridas till andra kommuner och verksamheter för att minska matsvinnet.