Sporda Nonwoven vinner Klimatrådets klimatpris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med sin nya investering inom återvinning och återanvändning av textil tilldelas anrika Sporda Nonwoven Klimatrådets klimatpris 2023. Klimatpriset är ett sätt att belöna konkreta insatser som bidrar till länets vision Klimatsmart plusenergilän.

Tolv förväntansfulla nominerade var inbjudna till länsresidenset i Jönköping där Klimatpriset delades ut av Klimatrådets ordförande, landshövding Helena Jonsson. I år var konkurrensen hård. Många goda insatser har genomförts av företag, föreningar, offentlig sektor och eldsjälar.

Sporda Nonwoven grundades 1939 under namnet Sporda Vadd i Gislaved. Nyligen har de investerat i en toppmodern anläggning vid Bredasten i Värnamo, för att kunna återvinna och återbruka textilavfall som tidigare hamnat på deponi eller som avfall.

Inspiration från andra nominerade

– Det känns väldigt uppmuntrande att bli tilldelad Klimatpriset. Vi är väldigt stolta – det visar att vi har tänkt rätt, säger Jonas Rylander från Sporda Nonwoven efter att han tagit emot Klimatpriset.

Jonas Rylander ser också arrangemanget som en källa till inspiration.

–Det är väldigt intressant att höra alla nominerades positiva idéer. Mycket av lösningen ligger i att vi alla tar ansvar och gör vad vi kan för miljön och klimatet.

Företaget planerar nu att fortsätta utveckla den klimatsmarta tekniken och jobba med att få mer textilåtervinning till Värnamo.

Klimatrådets motivering:

”Sporda Nonwoven har med sin sverigeunika investering visat att de med beslutsamhet och mod minskar sitt företag och sin bransch klimat- och miljöpåverkan. Förutom enorma vinster i minskade utsläpp och ökad resurseffektivitet så har deras arbete uppmärksammats lokalt, regionalt och nationellt. Investeringen ger ringar på vattnet och minskar klimatpåverkan i flera led hos kunder och andra branscher. Investeringen är ett viktigt initiativ för att Jönköpings län ska bli ett Klimatsmart plusenergilän senast 2045.”

Klimatrådet delade även ut tre hedersomnämnande som belöning för sina klimatinsatser:

  • Hagshultskossorna
  • Hultsjö IF Atom
  • Värnamo kommun