Vi kan inte vänta: klimatförändringar, utsläpp och effekter

Måndag 16 oktober, kl. 13.00 - 16.00

Plats: Elmia Konsert & Kongress, Jönköping.

Kostnadsfri och öppen föreläsning

Välkommen på en eftermiddag i klimatets tecken!  Med fördjupande och inspirerande föreläsningar får du som deltagare ökad kunskap om klimatförändringarna och dess effekter på vår miljö, våra städer och samhällen.  Du kan även besöka utställningen ”vittnesmål från de nya klimatzonerna” som visar på klimatförändringarnas effekter och påverkan på bland annat Jönköpings län. 

Under föreläsningen och utställningen bjuder vi på fika. Anmäl dig senast 12 oktober!

Programmet i korthet

  • Klimatförändringar, har framtiden redan börjat?
    Föreläsning av meteorolog Martin Hedberg, naturskadespecialist på länsförsäkringar.
  • Koldioxidbudget – vad är det och hur kan det användas i länet?
    Emma Wallin Hellsten, Klimatsekretariatet, föreläser.
  • Vittnesmål om de nya klimatzonerna.
    Journalist och författare Po Tidholm och fotograf Peter Hoelstad väcker känslor med en fotoutställning. 

Program

Klimatförändringar, har framtiden redan börjat? 

Klimatförändringar påverkar allt från grönsaker till geopolitik, från möjligheter till moral, från resonemang till risker. Meteorolog Martin Hedberg, naturskadespecialist på Länsförsäkringar, beskriver hur förändringar av klimatet hänger samman med extremt väder, omställning och framtidsscenarier. Vad är det som sker globalt och regionalt? Vad kan vi göra för att öka anpassningen och minska påverkan och vår sårbarhet? Hur ser framtiden ut? Vad borde vi göra och vad kommer vi oundvikligen att tvingas anpassa oss till? Martin beskriver även försäkringsbolagens roll i omställningen och anpassningen till förändringar på kort och lång sikt.


Koldioxidbudget – vad är det och hur kan det användas i länet?

Föreläsning av Emma Wallin Hellsten, Klimatsekretariatet. En koldioxidbudget är den återstående mängd koldioxid vi kan släppa ut om vi vill efterleva de globala klimatmålen.
Vilka perspektiv öppnar en koldioxidbudget på den lokala klimatomställningen? Och hur kan olika aktörer använda en lokal koldioxidbudget i sitt eget klimatarbete?


Vittnesmål från nya klimatzonerna

I anslutning till eventet kommer vi få ta del av en fotoutställning om klimatförändringarnas konsekvenser i Jönköpings län och Sverige. Utställningen är skapad av journalisterna Po Tidholm och Peter Hoelstad.

Trots alla rekord kan klimatförändringarna fortfarande framstå som en abstraktion för många. Något som kanske händer någon annanstans, kan bero på lite vad som helst och ja, vad vet man? Man kan lyssna på forskarna och miljöorganisationerna, men också på alla dem som rör sig i skog och mark och redan nu kan berätta om vad de ser med sina egna ögon. Projektet ”Vittnesmål från de nya klimatzonerna” samlar och förmedlar dessa vittnesmål, från renskötare, skogsägare, jordbrukare, friluftsmänniskor eller helt vanliga villaägare. Det handlar om rasande bränder, förödande skyfall, frusna renbeten, invasiva arter, torka och konkurrens om vatten.
Allt arbete sker i samordning med forskare och med SMHI.

Po Tidholm är journalist och Peter Hoelstad är fotograf. De lärde känna varandra när de båda jobbade på Dagens Nyheter under nittiotalet. Sedan dess har de jobbat på, ibland tillsammans, oftast var för sig, med att skildra skeenden och förändringar. De har tidigare gjort utställningarna ”Samling vid elden” och ”Efter skyfallet” – om bränderna i Hälsingland, Grekland och Kalifornien och 1000-årsregnet i Gästrikland.