Vad räcker skogen till?

Är du intresserad av skog och klimat?

Under seminariet får du lyssna till spännande presentationer från myndigheter, näringsliv och organisationer.

Digitalt och kostnadsfritt seminarium

Seminariet är digitalt och sänds från Qulturum i Jönköping. Som anmäld deltagare kan du ta del av hela seminariet genom en digital sändning och ställa frågor till moderatorn genom chattfunktion. Vi tar emot tittarfrågor i mån av tid.

Vi kommer inte att publicera seminariet i efterhand. Seminariet är en direktsändning och du kan enbart ta del av innehållet genom att delta på seminariet när det sänds.

Om du är anmäld och fått förhinder behöver du inte avanmäla dig till konferensen – men tipsa gärna en kollega om att delta!

Seminariet arrangeras av Klimatrådets fokusgrupper Förnybar energi, jord- och skogsbruk samt Transporter och Planering.

Läs mer om Klimatrådets fokusgrupper

Program i korthet

Syftet med seminariet är att öka kunskapen om skogen och skogens roll i klimatomställningen. Skogsfrågorna gäller för hela Sverige, men fokus i detta seminarium är med regional och lokal prägel. Under seminariet får du lyssna till presentationer om:

  • Tillståndet i skogen och dess råvaror
  • Biologisk mångfald
  • Skogens användningsområden

Moderator

Jerker Bergdahl
Regional samordnare, skogsprogrammet, Skogsstyrelsen

 

Om skogen

Tillståndet i skogen, statistik och nuläge
Jonas Paulsson, Skogsstyrelsen

Hur långt räcker råvaran till energiändamål?
Pål Börjesson, Lunds universitet

Skogen räcker till det vi vill
Tomas Lundmark, Sveriges lantbruksuniversitet

Biologisk mångfald i skogen – nuläget
Per Angelstam, Sveriges lantbruksuniversitet

Vad kan skogen användas till?

Lennart Lundberg,  SEKAB

Henrik Brodin, Södra

Brukarperspektivet

Simon Jonegård, skogsägare

Avslutande panelsamtal
Alla talare