Klimatrådets grupper

Klimatrådet organiserar flertalet arbetsgrupper med olika inriktning, för samma övergripande vision – Klimatsmart plusenergilän. Klimatrådets arbete omfattar minskad klimatpåverkan och arbetet med att förebygga och anpassa samhället till klimatförändringar. Klimatrådets fokusgrupper har funnits sedan starten av Klimatrådet. Beslut om Klimatrådets grupper fattas årligen, särskilda arbetsgrupper skapas för att samverka kring ett särskilt ämne och kan avsluta sitt […]

Klimatrådets ledamöter

Klimatrådet har ledamöter med ledande befattningar inom politik, näringsliv, regionala myndigheter och ideella organisationer i länet.  Ordförande i Klimatrådet Helena Jonsson, landshövding i Jönköpings län, är ordförande i Klimatrådet. Helena Jonsson är född 1965 och utbildad lantmästare. Under åren 2011 till 2017 var hon förbundsordförande för LRF. Hon utsågs 2013 till hedersdoktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet. […]

Klimatrådets möten

Klimatrådets ledamöter möts fyra gånger per år. Förslag på dagordning tas fram av Klimatrådets beredningsgrupp