Klimatrådets grupper

Klimatrådet organiserar flertalet arbetsgrupper med olika inriktning, för samma övergripande vision – Klimatsmart plusenergilän.

Klimatrådets ledamöter

Klimatrådet har ledamöter med ledande befattningar inom politik, näringsliv, regionala myndigheter och ideella organisationer i länet. 

Klimatrådets möten

Klimatrådets ledamöter möts fyra gånger per år. Förslag på dagordning tas fram av Klimatrådets beredningsgrupp.