Klimatrådets grupper

Klimatrådet organiserar flertalet arbetsgrupper med olika inriktning, för samma övergripande vision – Klimatsmart plusenergilän. Klimatrådets arbete omfattar minskad klimatpåverkan och arbetet med att förebygga och anpassa samhället till klimatförändringar. Klimatrådets fokusgrupper har funnits sedan starten av Klimatrådet. Beslut om Klimatrådets grupper fattas årligen, särskilda arbetsgrupper skapas för att samverka kring ett särskilt ämne och kan avsluta sitt uppdrag när […]

Klimatrådets ledamöter

Klimatrådet har ledamöter med ledande befattningar inom politik, näringsliv, regionala myndigheter och ideella organisationer i länet. 

Klimatrådets möten

Klimatrådets ledamöter möts fyra gånger per år. Förslag på dagordning tas fram av Klimatrådets beredningsgrupp.