Klimatrådets grupper

Klimatrådet arbetar för länets övergripande vision – Klimatsmart plusenergilän. Klimatrådets arbete omfattar minskad klimatpåverkan och arbetet med att förebygga och anpassa samhället till klimatförändringar.  Klimatrådets beredningsgrupp Klimatrådets beredningsgrupp är navet i Klimatrådet. Beredningsgruppen följer upp och säkerställer förankring, resultat, effekt och återkoppling av rådets beslutade åtgärder, projekt och satsningar. Beredningsgruppen ansvarar för och följer upp Klimatrådets […]

Klimatrådets ledamöter

Klimatrådet har ledamöter med ledande befattningar inom politik, näringsliv, regionala myndigheter och ideella organisationer i länet.  Ordförande i Klimatrådet Brittis Benzler, landshövding i Jönköpings län, är ordförande i Klimatrådet. Brittis Benzler är landshövding från och med den 15 januari 2024. Kommunal och regional representation i Klimatrådet Ledamöter i Klimatrådet är personer med ledande befattning inom sin […]

Klimatrådets möten

Klimatrådets ledamöter möts fyra gånger per år. Förslag på dagordning tas fram av Klimatrådets beredningsgrupp