Fokus på Klimatrådets och länets framtid

Under onsdagen den 4 maj höll Klimatrådet en utvecklingsdag i syfte att tillsammans träffas och diskutera samverkan inom  Klimatrådet och olika sätt att ta sig an visionen om ett Klimatsmart Plusenergilän 2045. Personer som deltog under dagen kom ifrån olika sektorer i samhället, exempelvis myndigheter, näringslivet, organisationer och idéburen sektor. 

Efter mingel och en introduktion av dagen från klimat-och energiutredare Henrik Dinkel tog dagens gäst, professor Åsa Minoz plats på scenen för att berätta om Viable Cities och ge inspiration från arbetet om hur man kommer från mål till åtgärd.

Efter Åsas presentation fortsatte dagen med workshops som byggde på att ge en fortsatt kunskap om processen vision till mål. Syftet med workshopen var att i grupp föreställa sig visionen och målbilder för en hållbar stad, landsbygd och näringsliv. Tanken var att man skulle utgå från medborgarperspektiv och tänka utanför boxen för att skapa en bild av det tänkta framtida samhället. Detta ledde till olika åsikter och meningsutbyten.

Engagerande diskussioner och nätverkande för Klimatrådets medlemmar.

Efter en lunch fortsatte dagen med ny workshop. Denna gång låg fokus på vilka omvärldsfaktorer (händelser, tendenser och trender) som ligger i vägen för att länet ska kunna nå länets förmiddagens vision/målbild och på sikt länets vision Klimatsmart plusenergilän 2045.

Efter en avslutande reflektion av dagen kom deltagare fram till att en av den största framgången av dagen var möjligheten att träffa människor som arbetar med samma frågor som en själv och kunna utbyta idéer. Thomas Olsson från Jönköping Tekniska Högskola berättade att något han värderade var att man blir utmanad när man pratar med människor från andra platser. Han förklarade att när man sitter på sin egen arbetsplats får man inte samma mothugg som man får här eftersom man har samma förutsättningar och åsikter.

Medverkande personer kom också fram till att efter att de vill börja på en plan på hur visioner ska verkställas och hinder undanröjas. Karolina Ring från Husqvarna AB ansåg det vara intressant att träffa folk från olika platser och vill nu se mer genomförande än visioner.

Dagen avslutades med några ord från Landshövding Helena Jonsson, som tackade de medverkande för de intressanta samtalen.

Läs mer om Klimatrådets vision Klimatsmart plusenergilän 2045
Läs mer om Viable Cities arbete

Nyhet skriven av Malin Larsson, student från medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping university ,som genomfört sin praktik på Länsstyrelsen och bland annat bevakat Klimatrådets utvecklingsdag.