Klimatveckan 2022 - Tema Klimatsmart näringsliv

17 - 23 oktober i hela Jönköpings län.

Klimatveckan 2022

Klimatveckan 2022 genomförs den 17–23 oktober med temat Klimatsmart näringsliv.  Årets Klimatvecka blir en kombination av digitala och fysiska aktiviteter i hela Jönköpings län. Just nu pågår planeringen för fullt – programmet uppdateras löpande! 

Syftet med Klimatveckan är att samla olika aktörer kring aktiviteter som ger ökad kunskap och inspiration kring omställning till ett klimatsmart samhälle. 

Klimatveckan i Jönköpings län arrangeras av Klimatrådet för att bidra till länets gemensamma vision Klimatsmart plusenergilän 2045. Klimatveckans program skapas tack vare alla de organisationer och personer som engagerar sig i Klimatveckans aktiviteter. 

Klimatkonferensen

En av de stora höjdpunkterna under Klimatveckan är Klimatkonferensen. Hur drar vi nytta av varandra för att klara omställningen till ett klimatsmart plusenergilän? Näringsliv och offentlig sektor kan tillsammans minska utsläppen och hitta klimatsmarta lösningar. Samarbete är nyckeln till ett framgångsrikt klimatarbete. Varmt välkommen till årets klimatkonferens, som är 20 oktober på Elmia i Jönköping.

Anmälan för att delta fysiskt på konferensen är stängd. Men du kan fortfarande anmäla dig för att delta digitalt.

Klimatveckans program

Sprid information om Klimatveckan

Här finns förslag på texter och bilder att använda vid kommunikation om Klimatveckan. Det är positivt om respektive organisation lägger till text om sina egna aktiviteter. Det går också bra att använda egna valfria bilder. Det är dock viktigt att det framgår att det är Klimatrådet Jönköpings län som arrangerar Klimatveckan.

Textförslag för kommunikation om Klimatveckan 2022

Bilderna ska användas som de är och inte redigeras eller förändras. Du kan spara ner bilden genom att klicka på den och välj ”spara som…”. 

Klimatrådets logga finns under fliken Om Klimatrådet