Klimatveckan 2022 - Tema Klimatsmart näringsliv

17 - 23 oktober i hela Jönköpings län.

Klimatveckan 2022

Klimatveckan 2022 genomfördes den 17–23 oktober med temat Klimatsmart näringsliv. 2022 års Klimatvecka erbjöd en kombination av digitala och fysiska aktiviteter i hela Jönköpings län.

Denna programsida finns kvar som inspiration till planeringen av Klimatveckan 2023.

Syftet med Klimatveckan är att samla olika aktörer kring aktiviteter som ger ökad kunskap och inspiration kring omställning till ett klimatsmart samhälle. 

Klimatveckan i Jönköpings län arrangeras av Klimatrådet för att bidra till länets gemensamma vision Klimatsmart plusenergilän 2045. Klimatveckans program skapas tack vare alla de organisationer och personer som engagerar sig i Klimatveckans aktiviteter. 

Klimatveckans program

Sprid information om Klimatveckan

Här finns förslag på texter och bilder att använda vid kommunikation om Klimatveckan. Det är positivt om respektive organisation lägger till text om sina egna aktiviteter. Det går också bra att använda egna valfria bilder. Det är dock viktigt att det framgår att det är Klimatrådet Jönköpings län som arrangerar Klimatveckan.

Textförslag för kommunikation om Klimatveckan 2022

Bilderna ska användas som de är och inte redigeras eller förändras. Du kan spara ner bilden genom att klicka på den och välj ”spara som…”. 

Klimatrådets logga finns under fliken Om Klimatrådet